За импулсът, вдъхновението, Природата и миговете, които ни оставят без дъх!…

Love Light Heart

Живеем в изключителни и интересни времена – с изключително забързано време с много интензивни промени. Всички го усещаме, разбира се! Всеки от нас си го обяснява по различни начини, всеки си има своя интерпретация, в живота на всеки тази Промяна се проявява по различен начин и далеч не винаги това е приятно. Има още