Значението на мантрата ОМ – Свами Шивананда

AUM

AUM

Словото на Славата, думата на духовния Учител е Ом. Ом е символът и Името на Бога. То представлява миналото, настоящето и бъдещето във вечността; трите божествени енергии на сътворяването Има още