Речник по основните термини в ЙОГА

Copy of shutterstock-z1
САТЯНАНДА ЙОГА

Какво е Сатянанда йога? Това е йога система, твърдо основана на йога традицията и пригодена да отговаря на нуждите на съвремeнния живот. Тя включва Хатха йога, Раджа йога, Карма йога и Гяна йога, Мантра йога и Бхакти йога, както и други традиции и ги предоставя във унифицирана форма, притежаваща достатъчно гъвкавост, даваща възможност практиките да бъдат приложени и според индивидуалните нужди. Сатянанда Йога представлява една солидна, постепенна система на Йога, базирана на безопасност и здрав разум. Сатянанда Йога е отражение на мисията на Свами Сатянанда да извлече есенцията на Йога и да я направи достъпна за нуждите на днешния свят. Ученик на Свами Шивананда от Ришикеш, Свами Сатянанда основава Бихар Йога Школа през 1964 г. и започва да обучава хиляди учители и практикуващи от цял свят. Сатянанда йога пристига в България в началото на 80-те години на миналия век.
През 1994 г. Свами Ниранджанананда създава Бихар Йога Бхарати, като естествено продължение на Бихарската Йога Школа. От 2002 г. това е вече първият официално признат Университет по Йога в света, където се преподават различни курсове по йога, както и магистърски степени по Приложна йога, Йога философия, Йога психология и Йога екология.

 

АСАНА

Е специфична поза на тялото, която отваря енергийните канали и психо-енергийните центрове (чакри). Асаните развиват стабилност на тялото и ума и довеждат до състояние на жизненост и здраве чрез разтягане частите на тялото, масажиране и стимулиране на енергийните центрове и вътрешните органи. Съществуват няколко основни групи асани:
– паванмуктасани – освобождаващи енергийните блокажи в тялото
– напред навеждащи
– назад навеждащи
– изправени
– обърнати
– увиващи се
– балансиращи
Всяка асана има различна степен на сложност, всяка група или отделна асана имат влияние върху различните нива на съществуване – физическо, умствено, емоционално, енергийно. Като цяло асаните силно енергетизират и развиват потенциала на човешката личност.
Научни разработки доказват, че редовното практикуване на асани предотвратява болести, лекува психо-соматични заболявания и стрес.

 

ПРАНАЯМА

Праната е виталната енергия, съдържаща се навсякъде в природата и благодарение на която съществуваме. Пранаяма са дихателни практики, които увеличават количеството на прана в човешкото тяло. Съществуват няколко вида дихателни практики – балансиращи, енергетизиращи, загряващи, успокояващи и охлаждащи. Практикуването на пранаяма повишава капацитета на дишане, подобрява жизнените функции на целия организъм и води до балансиране на нервната система и подобряване работата на мозъка.

 

МУДРA

Психоенергийни жестове или специално положение, направено с ръце, очи или цялото тяло, което канализира праната, като не и позволява да се разпилява и я насочва към различните енергийни центрове (чакри), създавайки определена настройка на съзнанието. Някои мудри се правят самостоятелно, други в комбинация с асани и праняма.

 

БАНДХА

Буквално от санкрит думата означава „задържане“, „заключване“. Целта на бандхите е да локализират и задържат праната в определена част на тялото. Те могат да бъдат практикувани самостоятелно или заедно с мудри, пранаяма и асани.Когато са комбинирани по този начин, те събуждат психични качества и са помагателно средство за по-висшите практики в Йога (например крия практики).

 

РЕЛАКСАЦИЯ

Под релаксация се има предвид освобождаване от напрежението едновременно от ума и тялото за определен период от време, за да си позволим пълно отпускане и презареждане. Това по принцип е смисълът на съня, но поради напрегнатия живот, които повечето хора днес водят, сънят вече не играе пълноценно ролята си. Той разбира се е необходим, но трябва да е допълнен с техники, които бързо и ефективно премахват стреса и тревогите. Човек, които наистина може да релаксира е способен да възстанови умствените и физически сили и да се концентрира, когато това е необходимо. Релаксацията води до силна воля, а напрежението до разпиляване на енергията и разфокусиране.
Релаксацията е необходимост в живота на всеки. Всички практики на йога довежда до релаксация и ревитализация на тялото и ума, било то чрез асани, пранаяма, медитация и други. И все пак има някои специални техники, които не са сложни и довеждат до бързо релаксиране. Техниките за релаксиране откъсват съзнанието от емоционално заредените мисли и насочват вниманието към дейности, които са емоционално неутрални, като например осъзнаване на дишането, или различните части на тялото. Почти е невъзможно за някого да остане напрегнат, ядосан или нервен, ако насочи вниманието си към големия пръст на крака. По този начин релаксацията спира безмислените и безкрайни предъвквания на проблемите. Подсъзнанието има потенциала и силите да разреши проблемите без да е нужно мисловният процес да е на съзнателно ниво.
Една от най-ефективните и силни техники за релаксация е Йога нидра или Йогийски сън.

 

ПРАТИЯХАРА

Е петата степен на Раджа йога, означава отдръпване на сетивата. Практика на откъсване на вниманието от сетивните органи и насочването му навътре. Основна пратияхара техника е Йога нидра.

 

РАДЖА ЙОГА

Е система, описана от древния мъдрец Патанджали като осем-степенна йога или Аштанга йога. Практиките на Раджа йога са създадени с цел да разберем и осъзнаем ума. Първите две степени сe отнасят до усъвършенстване на човешката личност:
-яма (съдържаща 5 кода на самовъздържание);
-нияма (съдържаща 5 форми на самодисциплина);
-постигане на физическо здраве и жизненост чрез изпълнението на асана (йога пози) и пранаяма (дихателни техники);
-овладяване на ума и емоциите, развиване на осъзнаване и концентрация чрез техники на пратияхара (отдръпване на сетивата) и дхарана (концентрация);
-развиване на трансцедентално осъзнаване чрез дхяна (медитация) и самадхи (просветление).

 

ХАТХА ЙОГА

Е клон от Раджа йога. Сричката ‘ха’ означава слънце или жизнената енергия, праната, а ‘тха’ луна, символизираща умствената енергия, съзнанието. За да се получи пробуждане на по-висши нива, трябва да има съединение на тези две сили и този процес се нарича Хатха йога, като тя е катализатора, пробуждащ тези две енергии, ръководещи живота.
Основните техники на Хатха йога са асаните, шестте шаткарми (прочистващи и детоксикиращи техники), мудра, бандха и практики за събуждане на праната (пранаяма), които настройват човешката личност и тяло към по-фини нива, хармонизират и прочистват тялото и неговите системи, фокусират ума в подготовка за по-напреднали техники, както и повишават нивото на осъзнаване, а оттам и качеството на съществуване.
Хатха йога е описана в няколко класически древни писания, основните от които са Хатха Йога Прадипика и Геранд Самхита.

 

КАРМА ЙОГА

Или Йога на действието е система, която свързва човека с неговият ежедневен живот. Тя цели да се достигне до интеграция, хармония и единение чрез действието. Това е една много подходяща система за модерния, динамично-ориентиран начин на живот. Развива се осъзнаване и се променя отношението към работата, влагаме най-доброто от себе си, не сме привързани към резултата от действието и наблюдаваме реакциите си, като стремежът е към позитивно, спокойно и не-егоистично отношение към света. Карма йога означава всяко наше действие да е освободено от егоистични мотиви, да се прави с отдаденост и непривързаност, като по-този начин пречистваме вътрешната си същност и подобряваме ефективността и качеството на всичко, което правим.

 

КРИЯ ЙОГА

На санскрит думата крия означава действие, проявление или практика. Тази система се състои от напреднали йогийски техники, целящи да събудят психичните центрове или чакрите. С този вид йога се занимават хора, които са овладяли техниките на Раджа и Хатха йога.
Крия Йога също се наричат очистителните процедури на тялото.
БХАКТИ ЙОГА

Или Пътят на предаността канализира емоциите и чувствата и ги насочва към осъзнаване и реализиране на висшата ни същност. В Бхакти йога основните принципи са вярата и любовта. Мъдреците казват, че това е най-висшита форма на Йога.

 

ГЯНА ЙОГА

Или Пътят на познанието ни учи как да преобразуваме знанието в приложена на практика мъдрост. Литературното значение на думата „гяна“ е знание, но в контекста на йога това означава процес на медитативно осъзнаване, водещо до истинското познание. Тук става дума не за интелектуално знание, до което се достига чрез логически умозаключения, а до интуитивно знание, достигнато в моменти на съзрение. Гяна йога е метод на единение чрез интуитивни проблясъци. Тя също може да се определи и като пътеката на вътрешното запитване. Ако то е достатъчно интензивно възниква интуитивното познание. Често се казва, че Гяна йога е най-трудната пътека, но това не е съвсем вярно. Тя е трудна само ако не е подходяща за вас. А ако е–тогава тя ще дойде спонтанно. Но вярно е, че тя е за малцина, тъй като изисква силна воля и непреодолима нужда да се намери отговора. Човек трябва напълно да се вглъби и да изгуби себе си във въпроса, които го вълнува, за да постигне необходимия отговор.

 

ТИЛАК – ЧЕРВЕНАТА ТОЧКА НА МЕЖДУВЕЖДИЕТО

Тилак е знак за светлина, щастие и преуспяване. Той се слага на челото, между веждите със сандалова паста или свещен прах от кумкум- турмерик. Тези, който почитат Шива, слагат свещен прах от огнище – басма, отдадените на Вишну слагат сандалова паста, а тези, който почитат Деви, или Божествената майка- червен прах, турмерик или кумкумa.
В свещените текстове пише:
Чело без тилак, жена без съпруг, мантра, която пеете, без да знаете нейното значение, глава, която не се покланя на светец, сърце без милост, къща без вода (кладенец), селище без храм, страна без река, общество без лидер, богатство, от което не се дарява, Учител без ученик, съд без правосъдие, крал, без съветник, жена, непочитаща съпруга си, кладенец без вода, цвете без аромат, душа, лишена от святост, поля без дъжд, интелект без яснота, последовател, който не проема своя Гуру за форма на Бог, тяло без здраве, обичай без чистота, аскетизъм без съчувствие, реч, в която няма истина, страна без поданици, работници без заплата, санясин без себе отречение, крака, който не били на поклонение, решение, без да има разпознаване-вивека, нож, с тъпо острие, крава, която не дава мляко, копие без острие- всичко това са подлежи на укор и порицание ако съществува. Те съществуват само на име, без да имат стойност.“
Така може да разберете колко важен тилак-а или свещената точка на челото.

 

МЕДИТАЦИЯ

Основната роля на йога е да ни подготви за медитация. Медитацията е преживяване, при което ние започваме да виждаме истинската си същност. В йога медитацията е позната като Дхяна йога.
В Йога Сутрите на Патанджали медитацията е дефинирана като „когато умът успее да се издигне над знанието за миризма, звук, докосване, форма и вкус, и в същото време съзнанието е насочено само в една точка“. Това е техническото и класическо определение на дхяна. Медитацията не е самият акт на концентрация, но това е пътят към нея. Има три отделни състояния в тази практика. Първо е състоянието на отдръпване на сетивата -прятияхара, второто е концентрацията – дхарана и накрая идва медитацията – дхяна. Между тези три състояния няма съвсем ясни бариери, едното състояние спонтанно довежда до следващото.

 

ГАЯТРИ МАНТРА – Полза и значение в хиндуизма
Гаятри, Савитри и Сарасвати са трите богини, представящи трите аспекта на Гаятри мантра, която традиционно се пее 3 пъти на ден. Гаятри е богинята, която се почита в утринната молитва и ръководи Ригведа и ведическия ритуален огън. Всеки грихаста или домакинство, се очаква че поддържа 5 или 3 такива свещенни огъня, за да изпълнява ведически ритуали. На обяд се почита под формата на Савитри и вечерта под формата на Сарасвати.
В санскритския има точни правила за съставянето на поема: римата и дължината не са просто по въображение написани. Счита се че ако тя се изпълнява правилно, изчиства грешните постъпки. Сричките се четат така: Om bhoor bhuvassuvaha,Tatsa Vitur varenyam, Bhargo devasya dheemahi, Dheeyo yonah prachodayat
Гаятри мантра е предназначена да ни подготви и помогне за реализиране на божествената енергия, и се счита че тази мантра представлява Върховното божествено. Тя е предавана само на духовно напреднали аспиранти. При правилно практикуване тя дава възможност на човек да навлезе в трансцеденталните полета и да изживее върховното състояние на Бог. Но за да се получи това въздействие на мантрата, е необходимо преди това да се постигнат качества на напълно балансирана личност, да се постигне абсолютна добронамереност, човек да живее изцяло по законите на майката природа. Гаятри мантра се счита за звуковото превъплъщение на божествената форма – Брахма, и във Ведическата традиция и култура е от особена почит. В Бхагават Гита Бог Кришна казва в глава 10, стих 35, “ Brihat saama latha saamnaam, Gayatri chandasaam aham, Maasaanam maarga sirshoham, Ritunaam kusumaakaraha“
„Сред всички химни, аз съм песента, пята на Бог Индра, измежду поетите, аз съм Гаятри мантра, изпята всеки ден от посветените, измежду месеците, аз съм Margasira – Ноември- Декември, измежду сезоните аз съм пролетта – когато израстват цветята.“
Богинята Гаятри е представена седяща в лотус. Тя има 5 лица, който представляват петте прани – прана, апана, вяна, удана и самана, както и петте елемента – татви – земя, вода, огън, въздух и етер – притхви, джала, теджа, ваю, акаша. Тя има 10 ръце, които носят 5тте айодхас или оръжия – шанкха – раковина, чакра – диск, камала – лотус, варада, абхая, анкуша, уджвала, рудракша мала.

 

МАХАМРИТУНДЖАЯ МАНТРА

През 1998 г., по време на церемонията по случай Sita Kalyanam Парамахамсаджи препоръча Махамритунджая мантра/МММ/ и Гаятри мантра на всички.
Парамахамсаджи препоръча тези, които желаят здраве и излекуване да повтарят МММ най-малко 24 пъти всеки ден. Той каза, ”Аз ви гарантирам, че ако правите това с интензивно съсредоточаване, сила на волята, чисто сърце и с чувство, няма съмнение, че ще постигнете здраве или оздравяване за себе си или за другите.”
Ако попитате за значението на Махамритюнджая мантра, повечето хора ще кажат,че мантрата е посветена на Бог Шива и ще ви дадат определение според буквалното значение на всяка дума. Но много по важна е вибрацията, която мантрата създава. Комбинацията от звуци във всяка мантра предизвиква точно определена вибрация в тялото. Нашето тяло също има вибрационно измерение. Всички клетки и атоми вибрират в хармония помежду си. Когато тази хармония се наруши на вибрационна ниво, започва разрушаване на тялото и ние започваме да умираме. В смъртта пулсацията на тялото спира, жизнеността на клетките умира и жизнените сили напускат тялото. Вибрациите са проявените признаци на жизнената енергия.
Символично тези вибрации са представени в различните чакри или психични ценрове. И така, когато използваме комбинация от мантри или звукови срички, ние активираме и задвижваме скритите в тялото, възможности на тези вибрации. Някои вибрации, като Ом, се използват, за да се навлезе в дълбоко медитативно състояние. Ефектът на Ом стимулира осъзнаването. От научна гледна точка, Ом усилва алфа вълните и намалява бета вълните. Повишава се степента на субективното осъзнаване ; ставаме по съсредоточени, спокойни и тихи. Когато използваме комбинация от вибрации, както е при МММ, тези вибрации пренастройват смущенията във вибрационната система. С помоща тази мантра може ефективно да се въздейства на болестите и страданията.
В нашите ашрами МММ се практикува всяка съботна вечер със санкалпа, нагласа, да позволим лечебните сили на мантрата да излекува тялото ни и телата на тези, които страдат или изпитват болка. Ако искаме да включим практикуването на мантра в нашето ежедневие, за да помагаме на другите, би трябвало да направим усилие да повтаряме Махамритюнджая мантра. Всяка събота правете най-малко една мала/108 пъти/ – това отнема само около 20 минути. Това е за вашето и на всички около вас благополучие и здраве.

 

ЧАКРА

Литературното означава „колело, въртене“. Основните енергийни центрове във финото тяло, отговорни за специфични психологични и психични функций, пряко свързани с основните жлези с вътрешна секреция.

 

МАНТРА

Звукова вибрация, използвана за освобождаване на съзнанието пробуждане на чакрите и хармонизиране на цялата личност.
Свами Шивананда в „Джапа йога“ казва за мантрата следното:
„Мантрата е мистична енергия, обвита в звукова структура. Във вибрациите на всяка мантра се съдържа определена сила. При концентрация и повторение нейната енергия се освобождава и приема форма. Всяка мантра се състои от звукосъчетания (санскритската азбука съдържа 50 звука). Езикът санскрит още се нарича деванагари – език на боговете. Древните мъдреци, настроени на по-висши нива на съзнание, са разбирали присъщата на звука сила и са използвали различни звукосъчетания, за да предизвикат определени вибрации; а последните, прилагани систематично, са можели действително да преместят планини. Всъщност според една от теориите за строежа на египетските пирамиди древните египтяни са скулптирали и придвижвали камъни с огромни размери именно чрез високоразвитата наука за звуковите вибрации.“
А това са думи на Свами Сатянанда за мантра: Мантрата е звук. Мантрата е звук и звукът е форма на енергия – мощна енергия, която може да повлияе на ума. За да изпитате медитация и самадхи, се нуждаете от определен тип ум. Тези, които практикуват медитация, без да подготвят ума, нямат истински преживявания. Когато медитирате умът, навлиза в подсъзнателните и несъзнателните нива и там наблюдава собствената си природа и нейното съдържание. За това, преди практиките на медитация трябва да изчистите ума си. Звуците, за които говоря, изчистват ума от неговите нечистотии и впечатления.
В човешкия ум са запечатани милиони, билиони, трилиони впечатления. Имате огромно минало, витаещо в ума ви, не само от това превъплъщение, но и принадлежащо на други превъплъщения. Преди концентрация е необходимо да олекотите ума чрез практиката на мантра. Мантрите са звуковата енергия във Вселената. Има много видове енергия, които вие познавате: електрическата енергия е един тип, ядрената енергия е друг. По същия начин звукът е също енергия и може да предаде вълните на енергията през пространството. Мантрата е толкова силна, че може да въздейства вътре във нас и може също да въздейства върху обектите във Вселената. Мантрата е основата на йога, мантрата е основата на тантра и мантрата е основата на духовния живот. Мантрата може да ви даде задоволство и мантрата може да повлияе на характера и личността ви. Мантра може да доведе до общуване между хора на астралното поле. Мантра може да повлияе положително на умствените способности, както на големи, така и на децата“
И какво казва Свами Ниранджанананда: „Киртана не може да бъде разбран чрез интелекта, тъй като основно той е свързан с емоциалния аспект на личността. Емоциите са много силно средство, защото с интелекта не можем да навлезем много дълбоко, не можем да разберем съзнанието си. Вие може да имате много знания, но не можете да имате опитността. Това е разликата между знанието и преживяването.“
„Киртан не е просто един емоционален изблик. По-скоро киртана е нещото, с което ние се потапяме дълбоко в емоционалния ни свят и изживяваме едно вътрешно разширение на собствената ни същност.“

 

ЙОГА НИДРА

Тази практика е създадена от Свами Сатянанда. Това е пратияхара техника, в която се овладява разсеяността на ума и му се дава възможност да релаксира. Йога нидра има дълбоко трансформиращо влияние при редовно практикуване. В това състояние на „йогийски сън“ умът се намира между будност и заспалост. Тя отваря дълбоки нива на ума, като интелекта действа, но в състояние на релаксираност, подсъзнателното и несъзнателното ниво на ума се отварят. Йога нидра може да промени природата на ума, може да лекува болести, да дава тласък на нашите таланти и способности. Несъзнателния и подсъзнателен ум са най-голямата сила в човека. Тази лесна и достъпна практика ни дава възможността да проникнем в дълбините на човешкото съзнание и ум. Подсъзнателния ум има способността да приема лесно и веднага поема идеи, които можете да изявите по време на практиката. Ако знаете как точно да практикувате Йога нидра, то можете да тренирате подсъзнанието си. Целта на практиката е да освободи напрежението, било то физическо, емоционално или умствено. Счита се, че 1 час Йога нидра се равнява на 4 часа обикновен сън. Йога нидра като практика представлява ротация на съзнанието по различните части на тялото, осъзнаване на дишането и различни противоположни сетивни усещания като чувство за допир, лекота и тежест, студено и топло, визуализации на символи и т.н.
Йога нидра е практика, която има голямо приложение в днешния свят като подобрява качеството на човешкия живот, както и нивото на щастие. Това е лесна, но много силна техника и има следните ефекти:
– релаксация – Йога нидра е най-добрият, лесен и дълготраен метод, предизвикващ дълбока релаксация на цялата структура на човека и личността.
– медитация – това е медитативна техника
– психологични проблеми – Йога нидра действа директно и премахва дълбоко вкоренени психологични комплекси, неврози, псих. задръжки и т.н. Използва се в съвременната психология.
– психо-соматични болести – помага да се премахнат болести, дължащи се на психиката – например високо кръвно налягане, астма и др.
– сън – ежедневното практикуване на Йога нидра подобрява качеството и намалява количеството на съня. Това е безвредно успокоително средство и премахва инсомния.
– психо-физиологично подмладяване на целия организъм, физическото, енергийно и умствено ниво директно се презареждат.
– изучаване на ума и пробуждане – Йога нидра отваря потенциала на ума и събужда интуицията
– учене, образоване и интелигентност – това е средство за обучение.

 

САНЯСА

Е традиция, запазена в Индия, духовен път на хора, които напускат светския живот, за да следват духовните си стремежи и да служат безкористно. Парамахамса саняся е висша степен в традицията.

 

АШРАМ

Място за духовно оттегляне, молитва, обучение и растеж. Еквивалент на „манастир“.

 

САТСАНГ

Духовна инструкция, дискусия или напътствия от реализиран Учител.

 

САМАДХИ

Свръхсъзнателно състояние; кулминацията на медитация, в която се преживява съединение с космичното съзнание.

 

САНКАЛПА

Санкалпата или решението е утвърждение, което правите, за да преодолеете някаква слабост, влияеща на вашето тяло, поведение и живот, а също и да пробудите всички сили, които усещате, че ще ви осигурят вътрешен баланс и хармония.
Санкалпата е способността да се впрегне силата на волята и да се балансират енергиите на тяло-ум. Тези енергии , обикновено, се разпиляват от вътрешни конфликти и обърканост или от външните потребности и отговорности , които живота налага. Санкалпата е средство за концентриране на енергията, праната, на жизнената сила, така че тя да стане като лазерен лъч.
Санкалпата е една от най-значимите и важни техники в йога. Тя трябва да бъде използвана всеки път, когато започваме нашата практика, не само в йога нидра. Практиката на йога нидра позволява санкалпата да навлезе много дълбоко в психиката; обаче, споменаването на санкалпата в другите йога практики или в ежедневния живот  помага да останем фокусирани и мотивирани, с по-дълбоко усещане за посока и цел.

 

АНТАР МОУНА

Означава „вътрешна тишина“. Антар моуна е техника за постигане на пратияхара (отдръпване на ума от сетивата), петото ниво на Раджа Йога, а в нейната пълна форма практиката води до дхарана (концентрация)и дхяна (медитация). Тя също е основна част и от будистките практики, макар и под друго име и леко изменена – випасана.
Някои от принципите на техниката също се използват и в модерната психология. Антар моуна е един много директен начин за справяне с проблемите на ума и психиката. Всеки ден нашите умове са насочени навън, почти постоянно сме екстровертни и виждаме какво се случва навън и окола нас, но имаме много малко осъзнаване какво се случва в нас самите. Практикувайки антар мауна, развиваме осъзнаване за вътрешните процеси на ума. Тя коригира неуравновесена психика и емоции, обърканост, подобрява концентрацията, като прочиства ума от излишни натрупвания и впечатления (самскари). Всеки от нас има подтиснати мисли, желания, преживявания. Дори и да не сме осъзнати за съществуването им, тези самскари са потопени в несъзнателното ниво и причиняват страдания, чувство за нещастие и фрустрация.
Антар моуна е мощно средство с което можем да се научим да разбираме реакцийте си и да се сприятелим с ума, практиката ни помага да тренираме ума да го фокусираме, да развием позицията на наблюдател, което ще ни помогне да премахнем и прочистим дълбоко вкоренени напрежения, забравени болезнени спомени, страхове, фобии.

 

АДЖАПА ДЖАПА

Означава „спонтанно осъзнаване“ или „да виждаме, да гледаме, да наблюдаваме“. Това е важна практика по медитация, чрез която можем да достигнем до нашата психика и да я направим по-продуктивна и възприемчива. Препоръчва се за хора с динамичен начин на живот, за хора с проблеми и много напрежение, за такива с по-интелектуална работа. Аджапа джапа ни насочва към осъзнаване на умствената дейност, като в същото време установяваме осъзнаване на движението и процеса на дишане и повтаряне на мантра. Освен тези чисто ментални и психични дейности, практикуващият започва да открива и по-фините нива на психичното тяло – психичните центрове (чакрите) и психичните пасажи. Практиката е подходяща за хора, които имат определен контрол на ума и за тези, които искат да развият концентрацията си. Аджапа джапа е комбинация от пранаяма и медитативни техники, а чрез дихателни техники се влиза в полето на медитация. Аджапа джапа е основа за Крия йога, с напредването в нея се усъвършенства достигането до пратияхара, а оттам започват и дхарана (концентрация) и дхяна (медитация). С практикуването се изчистват самскарите (дълбоко вкоренени впечатления или архетипи) и умът става еднопосочен и дава възможност пътят към дхяна да бъде прочистен.

 

ЧИДАКАШ ДХАРАНА

Екранът пред затворените очи, това е пространството на нашето съзнание, като чидакаша е връзката между съзнателното, несъзнателно и посъзнателното, както и мястото, където се появяват образи и видения по време на медитативни практики. Това е най-добрият метод за развиване на концентрация, практиката е подходяща за всички хора. Чидакаш дхарана е практика, която с помощта на визуализации, повишава концентрацията и прави ума фокусиран. Усъвършенстването на практиката води до състояния на медитация и може да отключи латентни способности на вътрешно виждане. Повишава осъзнаването, развива въображениието и е подходяща за деца и ученици тъй като развива паметта, интелекта и креативността.
Чидакаша дхарана е техника, даваща възможност на тайните врати на осъзнаването да се отворят и мъдрост и светлина могат да бъдат постигнати чрез перфекционизирането на практиката.

 

ТРАТАКА

Означава „постоянно взиране“, тратака е семпла, но силна форма на медитация. Представлява взиране в избран обект, като най-добрият избор е пламък на запалена свещ, но може да бъде и друг психичен символ. Тази практика се препоръчва за премахване на нервност, инсомния, подобрява зрението, прочиства съзнанието, подобрява паметта и концентрацията, балансира праничните канали, повишава осъзнаването. По време на тратака ние даваме почивка на мозъка. Приемайки, сортирайки и категоризирайки хиляди нервни импулси всяка секунда, мозъкът е постоянно активен. Дори по по време на сън мозъкът записва различна водяща информация, макар да не го осъзнаваме. Частичното или пълно успокояване на мозъка по времена тратак е изключително голяма почивка за него и възможност да отворим врати към по-висше осъзнаване.
Тратака практиката е част от Хатха йога.

 

БИХАР ШКОЛА ПО ЙОГА (Bihar Shool of Yoga -BSY)
Е основана през 1964 г. от Парамахамса Сатянанда, където се преподава йога. Йога техниките, разработени там са на базата на личен опит, основан на традиционни Веданта, Тантра и Йога техники, в съюз и съгласие със съвременните физически и здравни науки. Днес тези техники се преподават в Бихар Йога Бхарати.
Бихарската Йога Школа също организира и ръководи йога проекти и медицински проучвания в асоциация с различни болници, организации и институти. Програми, разработени от BSY днес се използват в секторите на образованието и културата, в затвори, в болници, в армията, в частния и обществен сектор на икономиката и много други.

 

“И все пак начинът, пътят към задоволство в живота, към жизнерадостно и позитивно отношение в живота е прост.
Толкова прост, че всъщност хората никога не опитват, дори не помислят да го опитат.
Отговорът е да повишите осъзнаването си, да се гмурнете дълбоко в безкрайните дълбини на съзнанието.
Там ще намерите мира, който ще надмине всяко друго състояние на покой, което някога сте изпитвали.”

7 thoughts on “Речник по основните термини в ЙОГА

 1. Стефи, имаш много хубав и позитивен сайт! И харесвам това, което споделяш за храненето, храните и рецептите, мислите и т.н.
  Само че ми направи впечатление, че директно копираш статии и текстове от други сайтове, без да посочваш източника – както например този йога речник, както и още една статия за йога са от http://www.yoga108.info/
  Не е съвсем коректно някой да измисля или превежда и коригира текстове, а след това тези текстове да се появяват на други места като авторски или като „видяно/прочетено в нет-а“ 🙂
  Казвам това с най-добри чувства! 🙂

  • Здравей, Алекс! 🙂 Благодаря ти, че ми писа и че ми каза!
   Идеята е, че аз имам една папка „Йога“ на компютъра и там от много години съм качвала и съм трупала статии по темата. Вече изобщо не помня откъде съм ги сваляла или видяла, само знам че са ме впечатлили и съм ги запаметила. И сега просто ги слагам, като не претендирам че съм автор, пиша че съм автор само на статии, които лично съм писала. Мисля, че няма проблем да се слагат, тъй като те касаят общи понятия и термини свързани с Йога, които не са нечие авторско право, а са общовалидни. 🙂

 2. Zdravei Stefi,cheta s interes vsiaka tvoia statia i vsichko mnogo me xaresva.
  Iskam da popitam znaesh li neshto za „HOT Yoga“ i kakvo e mnenieto ti za praktikuvaneto i?
  Blagodaria,

  • Благодаря ти 🙂 Hot Yoga е класическа хатха Йога, доколкото знам, но се прави в нагорещено помещение около 50 градуса. Идеята е да се потиш докато правиш нормалните упражнения и по този начин хем губиш мазнини, хем гъвкавостта се увеличава, заради топлината.

 3. Pingback: Йога не е спорт! Или как ние, западняците, принизяваме една велика философия | Стефи Божилова

 4. „ХАТХА ЙОГА
  Е клон от Раджа йога.“

  Стефи, Хатха-йога не е клон от Раджа-йога, защото е свързана с кая-садхана и расаяна, сиреч, култивиране на тялото и вътрешната алхимия, които са тантристки, както и с кундалини(от Шайвизма и Шактизма). А това, че в писанията по Хатха-йога, като Хатха-йога-прадипика, Гхеранда-самхита и Шива-самхита се казва, че Хатха-йога е стълба към Раджа-йога, не ги свързва непременно. Просто от едното може да се развива другото. 🙂

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.