7-те стадия на Любовта според Ведите

India Love couple twin

Нека първо си кажем малко за Ведите преди да си говорим за Любовта, описана в 7 стадия от доктора по Аюрведа Игор Иванович Ветров.! 🙂
Защото предполагам, че не всички от вас са чували за тях и са запознати с тази велика мъдрост. 
Ведите са четири индуистки текста – Риг Веда, Сама Веда, Яджюр Веда и Атхарва Веда – смятани за основните писмени паметници на индуизма.

За мен Ведите са най-добрият израз на древните духовни учения на човечеството!
В тях се съдържат вечната, извън-времевата мъдрост, матричният код, с чиято помощ мъдростта на расата се е предавала от епоха на епоха в продължение на много хилядолетия.
Ведийският народ населява Индия вероятно в 6000 г.пр.н.е. , а може би и по-рано…
„Риг Веда“ надниква дори в по-ранни епохи и отразява знания за огромни космически времеви цикли.

Негова Милост А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада казва следното:

„Какво представляват Ведите? Коренът на санскритската дума „веда“ може да се тълкува по най-различни начини, но значението му в крайна сметка ви­наги остава едно и също. Веда означава „знание“. Всяко знание, което получаваме, е веда, защото учението на ведите е първоначалното знание.“ 

И така, ето какво е мнението по въпроса за Любовта в една двойка на Ведите и доктора по Аюрведа Игор Иванович Ветров.

1. Първи стадий – стадий на съзерцание

В този момент човек още не знае, че обича. Той просто чувства, че го привлича другият човек, че иска с него(нея) да се вижда по-често, привлича го общуването с него(нея), близо до него(нея) просто му е добре. Рядко това чувство възниква в двамата едновременно. Обикновено то възниква в единия и пред него стои божествената задача да предаде тази искра на другия човек и на целия свят.

Heaven connection! Twin Flames

2. Вторият стадий – стадий на инициация

Думата “инициация” е добре позната на много хора и често означава съвсем различни процеси. В дадения случай “инициация” означава “пробуждане на Любовта в своя възлюбен (възлюбена)”. В този момент Любовта започва да се осъзнава. Анахата-чакра се отваря. Човек мисли за обекта на своята любов и насочва към него своята енергия. И в другия човек – обекта на любовта – също започва да се отваря сърцето (Анахата-чакра) и в него също започва стадия на съзерцание.

* Първият и вторият стадий би трябвало да продължат 1-2 години.

Twin-flames

3. Третият стадий – стадият на отваряне на сърцето

В този момент следва да се говори и за двамата – вече не само за единия, както в първия и втория стадий. Сърцето и у двамата вече е отворено. Те са най-щастливите хора. Енергията на Свадхищана-чакра започва да се изкачва нагоре. Двамата започват да общуват със сърцата си не само един с друг, но и с всеки. А това означава, че Любовта се пробужда и в околните. В обичащите хора се случва включване към най-високите/фините енергийни източници във Вселената. Влюбените пишат стихове, говорят възвишени думи, летят.

В този стадий възниква и още един интересен момент – създава се вътрешният свят на тези двама души. В този свят те се наслаждават един на друг, те постоянно искат да се виждат, раздялата за тях е много трудна.  Ако те не пожелаят, в този свят никой друг няма да бъде допуснат. И всъщност там никой не бива да бъде допускан – нито приятели, нито приятелки – никой! Всеки страничен човек, с когото влюбените споделят своите чувства, може осъзнато или неосъзнато да им завиди, да изпотъпче цветята в прекрасната градина. Представете си, ако страничните хора са много? От тази градина, от тази Любов изобщо нищо няма да остане.

Може да изглежда, че има противоречие с предишния абзац, където се казва, че влюбените пробуждат Любовта и в другите хора. А изведнъж се казва, че не бива никого да допускат в градината на своята Любов. Но на практика противоречие няма. Влюбените светят с особена светлина.  И тази светлина те разпространяват на цялото свое обкръжение. И това е достатъчно! От тази светлина на всички наоколо вече им е добре, макар и често те да не разбират защо. Не е нужно допълнително с думи да се обяснява на всеки, че ето дошла е Любовта, че има вече любим човек, че ето ние с него (нея) и т.н. Не е нужно да се съобщава даже факта за Любовта, още повече не бива да се говори за някакви подробности, касаещи единствено двамата.

Twin Flame Sacred Divine Unity 1

4. Четвъртият стадий е стадия на съприкосновението

Този етап се явява препъни камък почти за всички. Тук се казва, че в съвременното общество практически отсъства култура за преминаване през този стадий на Любовта.

За да се ориентираме в този стадий, ще бъде полезно да разгледаме въпроса за половинките. Всеки човек интуитивно желае да намери своята половинка. Но битува мнението, че в целия свят половинката е само една. Това не е така. Половинките не се раждат, те се превръщат в такива. Нали симпатията, Любовта към конкретен човек възникват не просто така. Нали тя не възниква подред към всеки един на улицата. И това означава, че човекът, към когото е възникнало чувството на Любов, вече притежава възможност да се превърне в половинка.
Половинките трябва да бъдат сътворени. Това се случва именно в стадия на съприкосновението. Двама души трябва да открият колкото може повече точки на съприкосновение един с друг.

Тук битува още едно мнение, че хората трябва максимално да си приличат и тогава, казват, ще им бъде по-лесно да открият точките на съприкосновение, а в противен случай ще ги търсят цял живот и така и няма да ги намерят.

Но всъщност идеални могат да бъдат взаимоотношенията, когато хората най-малко си приличат. В този случай те могат взаимно да се допълват, да си дават един на друг нови качества, да се развиват един друг. Разбира се, трябва да се отчита, че хората се намират на различно ниво на съзнанието.

При създаване на взаимоотношения е необходимо хората да се намират на едно и също ниво на взаимно разбиране, за да имат общ език, иначе те просто няма да успеят да се разберат и да намерят тези точки на съприкосновение.
Тоест, приликата трябва да бъде в еволюционен смисъл, а не на някакво външно ниво.

Четвъртият стадий продължава 4 години. За тези четири години трябва да бъдат намерени точките на съприкосновение на всички нива – духовно, психологическо, ментално, социално, чувствено, физическо. Докато не се е състояла стиковка на тези нива, преходът към следващия стадий е невъзможен.

Най-страшното е, че хората не знаят това и търсят точките на съприкосновение стихийно. Те могат истински да се скарат. Думата ‘истински’ тук е употребена не случайно. Ако двама души действително се обичат, то те действително не могат да се обидят един на друг, но е допустима игра на обида. Истински те не могат да се обидят, защото нямат някакви изисквания, не се подразбират някакви претенции. Любовта приема човека такъв, какъвто е.

Но в четвъртия стадий се изяснява, че на единия се харесва едно, а на другия – друго. И трябва да съумеят да се разбират един друг,  в какво може да се отстъпи, на какво да се настоява. Да, тук може да се играе на обида. Но именно да се играе! В никакъв случай не бива да се караме с любимия човек истински.

И ето тук с пълна сила проявява себе си главният враг – страстта.

На третия стадий, за който говорихме по-горе, се създава вътрешния свят на влюбените. В този момент възниква и страстта. Древните са казвали, че страстта трябва да бъде слугиня на Любовта, но в никакъв случай обратното.
В никакъв случай не бива да се допуска страстта в създадения вътрешен мир на двама влюбени. Не бива да се допускат страстни отношения. Тогава четвъртият стадий ще бъде преминат без всякакви проблеми. Неизвестно защо съвременните хора считат за свой дълг колкото може по-бързо да сигнат до леглото. Това означава единствено това, че енергията ще бъде хвърлена в сексуалния център, отварянето на сърцето няма да се случи и няма да има не само никакво подмладяване, но и самата Любов, която е възникнала,  ще бъде потъпкана/смачкана от тази страст.

Естествено, при затворено сърце четвъртият стадий няма да бъде преминат. Влюбените, сега вече бивши, ще натрупват претенции един към друг,  недоволство, нежелание да си правят отстъпки. Като правило, на този етап хората се разделят (това е известната статистика за разводите) и ще бъде чудо, ако в дадената ситуация се появят и деца. Ако вече са се появили и деца, то ще се появят “семейните окови” – семейство по необходимост, по задължение (вникнете в смисъла на думата “окови”).

Така че, за да бъде преминат успешно четвъртия стадий, най-важната препоръка на Аюрведа се заключава в това, да не се поддаваме на страстта в първите четири години от съвместния живот, докато не бъдат намерени всички точки на съприкосновение. Докато не бъде преминат четвъртия стадий да не се встъпва в сексуални отношения.

И тук ще бъде необходимо да се погледне под друг ъгъл на навяващите ужас древни обичаи да се женят деца. Косите на съвременния човек настръхват от историческите разкази, как са омъжвали 12-14-годишни момичета. Сега хората мислят, че това е било издевателство над деца, че момичето още не е готово за сексуален живот. Но малцина знаят, че това се е правило специално. Мъжът в древните времена се е женил на 25 години за 12-14 годишно момиче.  И до достигането й до 18-годишна възраст и дума не е можело да става за някакъв сексуален живот! Но затова пък влюбените са преминавали без проблеми четвъртия стадий на съприкосновение и са съхранявали Любовта и верността един към друг до края на своите дни!

Сега ние с вас не говорим за това, че страстта трябва да се удържа много години. Ще бъде напълно достатъчно тя де се победи поне един път. Ако страстта е победена поне един път, то тя завинаги става слугиня на Любовта – което е и нужно да се постигне.

И още една сериозна опасност стои пред влюбените в четвъртия стадий – това е доминирането на жената над мъжа.

UNITY! Love between twin flames

5. Петият стадий – стадият на творчество.

Съгласно древните писания именно на този стадий трябва да се създаде семейство и да се раждат децата. Ако четвъртият стадий не е преминат, то семейството или се разрушава, или хората са нещастни в брака.

Творчество на Alex Grey - спиращо дъха!...

Творчество на Alex Grey – спиращо дъха!…

Ние с вас говорихме по-горе за продължителността на някои стадий. Още един път обръщам внимание, че продължителността на стадиите изобщо не означава, че сроковете се сумират един след друг и ще мине половин живот, преди хората да преминат поне четири стадия – изобщо не! 

Много стадии могат да текат едновременно един на друг – първите четири със сигурност. Но ако за указаното време съприкосновението между двама души не се получи, то изобщо никога няма да се получи. Но няма да се получи именно с този човек. Възможно е с друг, а друг непременно ще има, трябва само да сме готови за това, с друг всичко ще се повтори отначало.
А по-лек или по-труден ще бъде пътят с другия човек, зависи вече от нивото на осъзнаване на предишните ситуации.

На етап сътворяване на вътрешния свят на двамата е още по-защитен. Както и преди, в него не бива да се допуска никой. Този свят съществува единствено за двамата обичащи се.

Обаче, в този вътрешен мир  могат да влязат вече и децата. Но децата в този свят са гости. Попадайки в тази градина, отгледана от двамата на предишните етапи на  отношенията, детето ще се потопи в атмосфера на Любов.

Целият гореописан път ще се стори на някого сложен и дълъг. Колко е привлекателно изказването “Ако обикнете Бога, значи ще обикнете всички”. Това е вярно. Но как точно да обикнеш Бог? Хората, обичащи Бога истински, а не само на думи, за цялата история на човечеството не са чак толкова много. Те са известни и обявени за светци. За всички останали съществува единствено пътя, за който говорим. Нужно е отначало да обикнем конкретен човек, да намерим с него точките на съприкосновение на всички нива на съществуването, да създадем семейство и деца. И чак след това, преминавайки през всички тези стадии, човек може да твърди, че обича Бога. И за него това няма да са празни думи. И само тогава човек може да премине на следващия стадий на Любовта.

Love Light Heart

6. Шестият стадий  – това е стадият на саможертвата.

На този етап влюбените са готови да отдадат един за друг всичко, даже живота си. На този етап Съдбата дава ситуация, в която се проверява дали човек е готов да отдаде всичко.

Ако този стадий е преминат, настъпва последният.

 7. Седмият стадий – стадият на любовното съвършенство (на любовната хармония)

Когато е достигнат този стадий означава, че Любовта на тези двама влюбени никога няма да изчезне. Даже когато в следващия живот те се окажат на различни краища на планетата, то те непременно ще се намерят. И ето, тук ние с вас се срещаме с ново явление.

Помните, по-горе ние говорихме за половинките. И казахме, че половинките се създават и че половинките могат да са повече от една. За повечето хора това е вярно. Но това правило не важи за единични щастливци, които са съумяли да преминат в някой от животите всичките седем стадия. За тях половинката е само една. Тук вече се говори за кармична половинка. Още веднъж уточнявам, че хората, достойни за кармична половинка не са чак толкова много. Такива хора вървят от живот в живот винаги заедно. Във всеки нов живот те отново преминават тези стадий на Любовта, но почти мигновено. Такива хора много трепетно се отнасят един към друг и са винаги заедно от началото до края.“

Love connection via Anahata chakra

10 thoughts on “7-те стадия на Любовта според Ведите

 1. Dobro utro! Stefi BLAGODARIA TI za znanieto. Ti dnes mi pomogna da razbera celia pat prez koito minah y minavam sas sapruga si .Veche sme zaedno 27 godini a, se poznavame ot 36 y vinagi sam useshtala che nesto napravliava, vodi nashia jivot .Vsichko za koeto pishesh e viarno. Tochno taka se razvi nashata Liubov.Chustvam se izpalnena y mnogo shtastliva y vseki nov den e kato parvi den .Pojelavam na vsichki tova shtastie.!!!

  • Благодаря ти за споделеното, Anna!!! 🙂 Много ценно ! Пожелавам ви още много години споделено щастие и силна Любов!

 2. Стефи, радвам се, че благодарение на приятелкта ми имах възможността да прочета
  „7-те стадия на Любовта.“ Аз даже не бях
  чувала до сега за „Ведите“.
  Изненадана съм, защото моят живот
  потвърждава това което е писано тук.
  Първата ми връзка прекрати в 4-ти стадий,
  а първите три преминаха почти така както
  е писано тук.
  Мисля, е причината беше тази:
  „В този стадий възниква и още един интересен момент – създава се вътрешният свят на тези двама души. В този свят те се наслаждават един на друг, те постоянно искат да се виждат, раздялата за тях е много трудна. Ако те не пожелаят, в този свят никой друг няма да бъде допуснат. И всъщност там никой не бива да бъде допускан – нито приятели, нито приятелки – никой! Всеки страничен човек, с когото влюбените споделят своите чувства, може осъзнато или неосъзнато да изпотъпче цветята в прекрасната градина…..на своята Любов. Но на практика противоречие няма.“
  „При създаване на взаимоотношения е необходимо хората да се намират на едно и също ниво на взаимно разбиране, за да имат общ език, иначе те просто няма да успеят да се разберат и да намерят тези точки на съприкосновение. Тоест, приликата трябва да бъде в еволюционен смисъл.“
  Тук искам да прибавя нещо, това, че плътната Любов е мого силна и предружава човека дълги годни.
  Втората ми връзка е типичен пример на тук написаното.
  С малки изключения точно така протече.
  Даже при нас бяха много характерни:
  6. Шестият стадий – това е стадият на саможертвата.
  7. Седмият стадий – стадият на любовното съвършенство (на любовната хармония)
  Трябва да подчертая, че при нас стадия на любовната хармония продължи 44. години като семейство и
  3. години преди това.
  Имахме чудесен живот заедно, хрмоничен с
  любов, с обич и разбирателство. Наистина в
  много случаи чуствах че сме едно, с едакво
  мнение и мислене. От поглед четяхме мислите
  си. Така беше докто смърта не ни раздели в
  края на 2009-та година. От тогава имам едно
  чуство дълбоко в сърцето си, че ние отново ще
  бъдем заедно, което не смеех да кажа на никой.
  Сега го казвам и знам, че ще бъдем отново
  заедно, след като прочетох 7-та стадия:

  “ Тук вече се говори за кармична половинка.“
  Още веднъж уточнявам, че хората, достойни за кармична половинка не са чак толкова много. Такива хора вървят от живот в живот винаги заедно. Във всеки нов живот те отново преминават тези стадий на Любовта, но почти мигновено. Такива хора много трепетно се отнасят един към друг и са винаги заедно от началото до края.”
  Последното изречение е много верно и това е
  истина. Пожелавам на много повече хора да
  изживеят това което ние изживяхме и да влезат
  в „ПРЕКРАСНАТА ГРАДИНА ЛЮБОВТА“.

  За себе си се моля на „ГОСПОД“ да даде:
  „Когато е достигнат този стадий означава, че Любовта на тези двама влюбени никога няма да изчезне. Даже когато в следващия живот те се окажат на различни краища на планетата, то те непременно ще се намерят…“
  „Дай Боже“ …

 3. И като се има предвид че българите са учели индийците, какво нещо сме изгубили. Аз, буки, ВЕДИ 😉

 4. Здравей, Стефи, благодаря за чудесната информация. Много е интересна наистина. Много ще се радвам, ако публикуваш нещо подобно и за отглеждането на децата. Хубав ден.

 5. Ведите не са ли Българи и не трябва ли да търсим корените на ведическото и оригинала тук в България ? Не съм сигурен че индийците днес са наясно с това и с оригиналния ведизъм и връзката с Твореца Създател от който произтича всичко , като корен на живота , любовта и на всичко съществуващо .

  • Според мен Ведите не са българи, но всеки има различно виждане и разбиране по въпроса 🙂 Не искам да натрапвам своето на никой. Просто не съм съгласна с най-новата духовна тенденция в България – да се изкарваме свързани с всеки древен народ, философия и култура по света, за да се почувстваме по някакъв начин по-вътрешно значими.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.