7-те тела на човека + 7 медитации за пречистване и развитие на съзнанието

7 bodies pic

Днес реших да сложа информация за отдавна нарочена от мен тема – за 7-те тела на човека. Безкрайно интересна тема, в която може много надълбоко да се задълбава, но нека тук поне има ориентири и повърхностно разглеждане на материята.

Разбира се, статията отива в раздел „Духовност“, но също така ще я сложа и в раздел „Йога“, защото Йога много отдавна е посочила кои са другите финни тела на човека, освен грубото му физическо тяло, дала им е имена, обяснила е функциите и качествата им. Изобщо в Йога можем да намерим древно знание на хиляди години, което ни обяснява толкова много неща и ни дава толкова много отговори и материал за размисъл!

Статията по-долу е откъс от прекрасната книга „Чакри и Аури“ на Женевиев Полсън. 
В Йога има 5 обусловени тела – „коша“ – което значи „обвивка, опаковка“ от Санскрит. Така че в скобички където пиша наименованията от Йога и давам някои пояснения – това не е от книгата, това е от мен. 🙂 Започваме:

СЕДЕМТЕ ТЕЛА:

1 – Физическото тяло;
2 – Емоционалното тяло;
3 – Менталното тяло;
4 – Интуитивно/състрадателното тяло;
5 – Волево/духовното тяло;
6 – Душевното тяло;
7 – Божественото тяло

7 bodies

Телата ни са съставени от материя, която вибрира с определени скорости, като всяка скорост е свързана с различно ниво и има различни функции. Така всяко ниво или тяло е средство за изразяване на различни състояния на съзнанието.

1. ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО

(В Йога: Анна  майя-коша („обвивка, състояща се от храна“) – хранително-илюзорна обвивка, която е материалното, физическото тяло (дреха). Най-грубата или най-нисшата от петте обвивки.)

Всички тела имат висши и нисши нива. В случая с физическото тяло можем лесно да видим нисшата форма поради плътността й. Физическото тяло е жив механизъм, чрез който се изявяват висшите ни тела и индивидуалното ни съзнание, което освен че се изразява, може преднамерено да трансформира енергии. Телата ни са предназначени да бъдат трансформатори на енергия.

Неговата висша форма е етерното тяло, което не се проявява в по-плътна форма, но е съставено от енергийна мрежа, която може да поглъща светлина и висши енергии, за да зарежда и лекува нисшето физическо тяло.
Етерното тяло е съвсем малко по-голямо от физическото, но следва същата основна форма. Затова понякога се нарича етерен двойник. Силното, добре развито етерно тяло помага на човека да бъде и да се чувства по-динамичен. 

Когато блокираме физическото си тяло, блокираме и израженията на висшите си същности.
Можем много да чувстваме или да мислим, но ако отхвърляме изявата или действието, изпадаме в неудовлетворение, което поражда още проблеми! Много проблеми, които се проявяват във физическото тяло, като болка, оплаквания или болести, са просто онова, което се случва с физическото тяло, когато блокадите пречат на изявите на висшите тела. Като пример е язвата на нервна почва, тъй като напрежението от гнева и неудовлетворението не се освобождава; запек, защото емоционално или умствено сме се вкопчили в нещо; проблеми с черния дроб, породени от бездействие по въпросите на духовната страна на живота. Ракът понякога се причинява от бунта на клетките. Те вече не могат да функционират по предназначение, възстават и стават неуправляеми, като установяват свое собствено общество. Има множество други примери за подложеното на стрес тяло.

Физическото тяло се състои от клетки, които имат собствена индивидуалност и трябва да бъдат под съзнателния ни контрол; не господстващ контрол, а любяща загриженост. Ако възприемем телата си като отделни вселени, то човекът е господар на собствената си вселена. Тогава можем да осъзнаем по-задълбочено отговорността, която носим за развитието на физическото, както и на висшите си тела. Етерното тяло или висшата форма на физическото тяло е много тясно свързана с нервната ни система. Те са толкова тясно свързани, че това, което въздейства върху едното, влияе и върху другото тяло.

Human body different layers

 

2. ЕМОЦИОНАЛНО ТЯЛО

(В Йога второто тяло се нарича Прана майя-коша („обвивка, сътояща се от жизнена енергия“) – илюзорна обвивка на жизнената енергия, биоенергийното поле, обгръщащо материалното тяло. Не мисля, че съответства на Емоционалното тяло тук. Анна майя-коша е свързваща между телата като лепило. Накои я определят като АУРАТА.)

Емоционалното тяло е мястото, откъдето излизат чувствата ни.
Това е мястото, където изпитваме гняв и неудовлетворение, ако нуждите ни не са удовлетворени, където се учим да даваме и да изразяваме Любов и загриженост, като удовлетворяваме потребностите си да бъдем във връзка с другите.

Това е много взискателно тяло, което ще се стреми нуждите му да бъдат посрещнати по най-различни начини, ако не директно.
Когато се чувства изчерпано или неспособно да се изразява, може да потърси равновесие в пушене, преяждане с определени храни, нерационално поведение или други пътища за самозадоволяване.
На това ниво емоциите могат да се сблъскат помежду си, да бъдат силно поразени от подсъзнанието и от реакциите на информацията и желанията от висшите тела.

Това тяло се изразява като емоция, включваща удоволствие, вълнение и емоционална болка. Много по-добре е, ако създадем пряка връзка с чувствата си, да знаем какво става и да умеем да боравим с потребностите на емоционалното тяло по по-удовлетворителни начини.

Това тяло е тясно свързано с божественото тяло и именно тук започваме да усещаме божествената любов и загриженост!

Емоциите, тяхната локация във физическото тяло и техните проявления

Емоциите, тяхната локация във физическото тяло и техните проявления

 

3. МЕНТАЛНО ТЯЛО

(В Йога: Мано майя-коша („обвивка, състояща се от ум“) – умствена илюзорна обвивка, „нисшият“ ум (манас), служещ като процесор за всички сетивни възприятия. Обвивката е съставена от манас, чита (осъзнаване, разбиране), джнана индриите (органите на осезанието – очи, уши, нос, език, кожа). )

Менталното тяло съдържа материя, която вибрира на сходна честота със съзидателната сила в нашия Космос. В него започваме да мислим, да разсъждаваме, да знаем. То е тяло, чрез което трупаме познания и чрез разума и логиката прилагаме тези познания.

Освен това е тялото, където издигаме закостенели нагласи или структури в системата си. Това е мястото, където се сформират предразсъдъците.
Колкото повече закостенява материята в менталното ни тяло, толкова по-трудно е да се движим в потока на живота, да усвояваме нови начини на съществуване и да черпим нови идеи.

Егото живее на ментално ниво и е отговорно за развиването на личността (физическа, емоционална и ментална). Ако не позволява на енергията и прозренията да се вливат от висшите тела за напътствия, ще става все по-закостеняло и враждебно, за да поддържа строг контрол, и накрая се опитва да завладее целия организъм.

Идеалният начин за развиване на нашето его е да се отворим към висшите тела, да позволим на Висшия Аз и душата да ни проникнат, да пуснем на воля духа си. Тогава егото се превръща в канал, през който духовните ни тела (интуитивно/състрадателното, волево/духовното и божественото) да се влеят в нашите личностни тела.
Понякога менталното тяло иска да задуши изявите на емоционалното и физическото тяло. Висшето ниво на менталното тяло дава гениални способности и връзка с универсалния разум.

Mental body centers

 

4. ИНТУИТИВНО / СЪСТРАДАТЕЛНО ТЯЛО

(В Йога: Виджнана майя коша („обвивка, състояща се от интелигентност“) – обвивката на знание, интелектуалната илюзорна обвивка, висшия ум. Образувана е от висше разбиране или от това, което в някои школи се нарича БУДХИ (центърът на разграничаващото разбиране, интелект и мъдрост) и АХАМКАРА (Аз-фактор, егото: мои деца, мои идеи, мои чувства – илюзии). )

Това е първото от четирите тела, които смятаме за наша духовна същност, а не просто за част от личността ни.

Това е средството за контакт с универсалния разум, което ни дава прозрение и разбиране и е източник на абстрактното мислене за разлика от конкретното, логическо мислене на менталното тяло.

Интуитивното тяло също така е тялото на разбирането и състраданието. Понякога го наричат „будистко“ тяло, на името на състрадателния Буда.
Човек може да изпитва състрадание от това ниво благодарение на разбирането, постигнато на същото ниво, домът на интуицията и състраданието.

Висшето ниво на това тяло ни дарява със силно чувство за връзка с другите човешки същества!

Mental power brain

 

5. ВОЛЕВО / ДУХОВНО ТЯЛО

Малко разбирано, волевото/духовното тяло е мястото, където изразяваме нашия дух и воля. То е тялото, чрез което уравновесяваме кармата, тъй като всичко, което идва от тази област, е заредено с огромна сила.

То ни дарява с харизматичност. Освен това е тялото, което може да наложи своята воля на всички останали. То е онзи източник на енергия, който ни подтиква да продължим напред, когато сме изчерпали цялата си сила.

Тялото на волята/духа е домът на секса.
Там нашите отрицателни и положителни противоположности се разделят и се стремят към единение с противоположните полюси.
Тази потребност от единение с противоположния полюс може да се изразява чрез секс, но по-често се изявява чрез вибрационния обмен между седемте тела на двамата души.

Висшето ниво на това тяло може да ни дари с огромна сила и завладяваща харизматичност!

Cobra girl - Kundalini awakening

 

6. ДУШЕВНО ТЯЛО

Това тяло изразява единението на противоположностите в тялото. Постигнатото единение позволява на душата да се изяви в това тяло.

Когато душевното тяло е напълно развито, се превръща в резервоар за душевната енергия, която зарежда организма със сила и го извисява до по-високо ниво (от слънчево към галактическо или от галактическо към космическо и т. н.).

Получаваме същността на нашето „Аз Съм“ на това ниво.
Тук не ни засягат нито несгодите, нито успехите – Ние просто Сме.
Когато е развито висшето ниво, се движим в живота безпристрастни и свободни. Същевременно изпитваме силна връзка с другите и с Вселената.

Chakras light

 

7. БОЖЕСТВЕНО ТЯЛО

(В Йога: Ананда майя коша („обвивката, състояща се от блаженство“), блажена илюзорна обвивка, онова енергийно поле, чрез което индивидът се свързва с висшата Реалност, блажена по своята същност. Най-висшата или най-фината от петте обвивки. Нейната субстанция е блаженство (ананда). Понякога се отъждествява с Аза като тякъв. Състои се от васаните (желанията). Проявява се в дълбок сън, когато единственото, което изпитва човек, е блаженство.)

Да гадаеш означава да узнаеш Божията воля за себе си.
Това тяло е нашата най-пряка точка за контакт с Божествения ни Източник.
Щом постигнем високо развитие на това ниво, започваме да усещаме единството с Бога и с цялата Вселена.
Когато всички тела са проникнати от потока на божественото тяло, постигаме постоянно единение с Бог.

Това е божественото съзнание.
Хората с развити висши нива ще се отличават с богоподобни качества и способности.

Brain Sun Power Om

 

ДА ЖИВЕЕМ С, В И ЧРЕЗ НАШИТЕ ТЕЛА

Всички тела присъстват преплетени във физическото тяло с изключение на периодите на извънтелесно пътуване. Емоционалното тяло, наричано понякога астрално тяло, се използва най-често за извънтелесно пътуване. Когато човек се развива в съзнанието си, може да използва и висшите си тела за подобен вид пътуване.
Всяко от телата ни развива свое собствено съзнание и свой собствен „разум“, със собствени страхове, нагласи, които може, ако получава достатъчно енергия, да се опитат да завладеят целия организъм. Възможно е това да потисне израстването ви.
Телата трябва да се научат да споделят енергиите, да споделят решенията и да живеят заедно. Концентрираната енергия в едно или две тела показва, че тези тела контролират цялата система. Ако хората са съсредоточени главно в емоционалните си тела, те ще реагират почти изцяло на емоционално ниво. Ако функционират от ментално ниво, подходът ще бъде посредством разума. Този вид функциониране ограничава и не носи особено удовлетворение. Човек може да се почувства толкова неудовлетворен от едностранния си живот, че да излезе от това тяло и да започне да общува от друго тяло.

За пълноценния живот са необходими познаване и връзка с всички тела!
Без тях настъпва раздвояване и объркване.

Когато пречистваме организма си, духът ни има по-добра възможност да се движи. Откриваме, че постъпваме по начини, които са уместни за жизнените ни ситуации. Ще почувстваме свободата на живота, който се влива и блика от нас.

GOLDEN meditation

МЕДИТАЦИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Има множество енергии, които ни въздействат по различен начин. Всяка една от тези енергии се отличава със своя форма или модел. Те могат да се проявяват като цвят, звук, миризма, усещане, информация или храна за телата ни. Тези енергии и техните проявления или еманации въздействат върху телата ни. В първото упражнение използваме еманациите на цвета и звука, за да накараме съответните тела да вибрират. Това на свой ред ни помага да влезем във връзка с всяко тяло, да улесним пречистването и развитието на съзнанието си.

– Медитация 1:
ОСНОВНИ ТЕЛА

С помощта на следващата таблица изпълнете под ред всяко тяло с посочените цвят и звук. В началото задържайте цвета и звука за 1-2 минути. Когато станете по-опитни, ще откриете, че е по-полезно да задържате цветовете и звуците за по-дълго време. При това упражнение е възможно емоционалните и менталните прегради да се освободят по-бързо, отколкото организмът ви е в състояние да се справи. Тогава се появява раздразнителност или симптоми на грип. Ако ви се случи подобно нещо, преустановете за известно време.
Когато телата се пречистят и започнат да откликват на енергиите от висши източници, се използват различните цветове и звуци. Тук ви предлагаме цветовете и звуците, използвани, когато човек реагира главно на енергиите от нашата Слънчева система. (В следващите глави ще има информация за телата, които откликват на галактическите, вселенските и космическите енергии.)

Тяло:              Цвят:                              Звук:
Физическо    Бежово с бели облаци     Аа
Емоционално    Ябълковозелено с бели облаци     Ен
Ментално    Лавандулово с бели облаци     Оу
Интуитивно    Светлосиньо със сребърни ивици     Ее
Волево/духовно    Бледомораво със сребърни ивици     Оу’ла
Душевно    Светлозлатисто със сребърни ивици     А’мен
Божествено    Бял огън със сребърни ивици     Ом

– Медитация 2:
ДОМЪТ НА СЕДЕМТЕ ТЕЛА

Това упражнение разкрива по символичен начин дали живеем в телата си и отношението ни към тях. Пригответе си няколко листа хартия и молив, за да записвате впечатленията си.
Легнете или седнете удобно със затворени очи. Дишайте спокойно и дълбоко и в продължение на няколко минути се изпълвайте с бежово с бели облаци, като се съсредоточавате съзнателно върху дишането и цвета. След това освободете съзнанието си от дишането и цвета и визуализирайте къща със седем стаи, по една за всяко тяло.
Първо влезте в стаята за физическото тяло.
– Как изглежда тя?
– Кои цветове преобладават?
– Как е обзаведена?
– Чувствате ли се удобно там?
– Изглежда ли обитаема?
Не правете никакви промени на този етап, а запишете впечатленията си и продължете с останалите стаи, като не пропускате да записвате впечатленията си. Прилагайте същата схема, преди да влезете в някоя стая, като използвате цветовете и звуците от таблицата за слънчевите тела.
След като завършите упражнението прочетете бележките си. Кое тяло изглежда най-обитавано? Кое най-слабо? Къде усещате проблеми?
Повторете това упражнение, като този път променяте стаите както ви хрумне. (Възможно е да се почувствате уморени физически и да решите да пропуснете тази част, за да си починете.)
Бихте могли да направите писмено обобщение и да повторите упражнението след време, за да проверите дали сте осъществили някакви трайни промени.

– Медитация 3:
ВИЕ НЕ СТЕ ВАШИТЕ ТЕЛА

Легнете или седнете удобно. Съсредоточете вниманието си върху дишането за няколко минути; то-трябва да бъде равномерно и дълбоко. След това откъснете вниманието си от дишането и осъзнайте, че сте чисто съзнание. Вие не сте вашите тела. Вие сте чисто съзнание, което е получило седем вида материя, за да можете да ги зареждате с енергия и да се научите да функционирате чрез тях. Почувствайте как вашето чисто съзнание влиза и излиза от телата. Почувствайте какво би било, когато съзнанието ви е толкова развито, че може да функционира и да бъде във всички тела едновременно. Упражнявайте се да бъдете във всичките си тела едновременно. Позволете на дишането си да се разрастне и се насладете на усещането. Постарайте се да запомните това чувство, за да го носите със себе си през целия ден. Завършете медитацията с протягане.

– Медитация 4:
ЦВЕТНА МЕДИТАЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ И
РАЗВИВАНЕ НА ОСЪЗНАВАНЕТО НА ТЕЛАТА

Легнете или седнете удобно, като в продължение на няколко минути съсредоточите вниманието си върху дълбокото и равномерно дишане. След това оставете съзнанието ви да се концентрира върху вашето физическо тяло, изпълнете се с бежово с бели облаци и повторете няколко пъти звука „а“. В течение на няколко минути усещайте физическото си тяло. Продължете със следващите тела, като използвате таблицата за цветовете и звуците.

– Медитация 5:
ЦВЕТНА МЕДИТАЦИЯ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ТЕЛАТА

Направете предходната Цветна медитация за пречистване и развиване на осъзнаването на телата. Когато я завършите, преминете от божественото ниво към монадичното ниво и внесете цвета за божественото тяло на душевно ниво. След това навлезте на ниво воля/дух и го изпълнете с цвета за божественото тяло. Продължете така, докато установите връзка с всички тела и ги изпълните с бял огън със синкав нюанс и сребристи потоци. Почувствайте се съвършено осъзнати и обединени. Протегнете се, но се постарайте да запазите усещането за единение.

– Медитация 6:
ЛЮБОВ, МИР И БРАТСТВО

Легнете или седнете удобно и дишайте дълбоко и равномерно. Изпълнете се с цвета и звука за всяко тяло по ред. Когато се свързвате с всяко отделно тяло, в продължение на няколко минути се потапяйте в усещането за любов, мир и братство, а после преминавайте към следващото тяло. Трябва да сме способни да усещаме любов, мир и братство в целия си организъм.

– Медитация 7:
ГРИЖА ЗА ТЕЛАТА ВИ – УПРАЖНЕНИЕТО ТРУД / ВЛАДЕЕНЕ

Легнете или седнете удобно и дишайте дълбоко и равномерно. Изпълнете се с цвета и звука за всяко тяло по ред, като започнете от физическото. Приемете позицията на отговорен човек и разговаряйте с всяко тяло, за да видите какви са потребностите му и по какъв начин можете да му помогнете. Изпълнявайте всички разумни молби. Ако смятате, че молбата е неразумна, обяснете го на тялото и постигнете споразумение.

Задавайте на всяко тяло следните въпроси:
– Упражняваш ли се достатъчно?
– Правилен ли е хранителният ти режим?
– Почиваш ли както трябва?
– Какви нужди имаш?

Бъдете в мир с телата си!!! „

meditating-in-bliss

Добре дошли сте да коментирате и да изкажете своята гледна точка или опитност!
Ако статията ви е харесала, може да я споделите, за да достигне до повече хора! 🙂

– Стефи – 

Make peace with your body!

9 thoughts on “7-те тела на човека + 7 медитации за пречистване и развитие на съзнанието

  1. Pingback: За чичо Митко и леля Мария – биоземеделци от с. Бачково | Стефи Божилова

  2. Здравейте:) От статията ви получих много ценна информация.щи започна упражнения.Благодаря

  3. Ето на, пак влязох само да погледна една снимка и останах тук да чета дълго, хихи! Толкова си заразителна, Стефи!
    Чакам те да се върнеш и да публикуваш нещо ново 🙂

  4. От статията научих много полезни неща. Практикувам когато имам време и се чувствам свободна от излишни емоции след това. Колко пъти в седмицата трябва да се практикува, за да се постигне пълно единение с телата обаче?

  5. Бог = проституция=дух=демон=дявол= смърт=господ =господбог=божествено царство= СВЕТИЙСКО монашеко царство на смъртта

    • lucifer po 6te ti xodi съмнявам се да си достигнала до инж по скоро си до анти-инж анти-материя иначе статията на стефи е прозрение и медитация хареса ми

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.