7-те тела на човека + 7 медитации за пречистване и развитие на съзнанието

7 bodies pic

Днес реших да сложа информация за отдавна нарочена от мен тема – за 7-те тела на човека. Безкрайно интересна тема, в която може много надълбоко да се задълбава, но нека тук поне има ориентири и повърхностно разглеждане на материята. Има още