Хранителна левкоцитоза – що е то?!

Assorted fruit

Готвената храна е белег за цивилизация. Цената, която ние плащаме за това удоволствие – загуба на витамини и полезни минерали, разрушаване на ензимите и растителните хормони, промяна свойствата на протеините, окисляване на липидите, загуба на виталността или жизнените сили, и образуване на вредни химикали при температури по-високи от точката на кипене. Има още